Standpunt Van Lent Systems omtrent het Coronavirus

Zoals u ongetwijfeld in het nieuws heeft vernomen, ondergaat Nederland op dit moment, tezamen met de hele wereld, het coronavirus en de gevolgen hiervan. Van Lent Systems volgt het nieuws op de voet, en het feit dat ons hoofdkantoor in Brabant staat heeft ons ertoe doen te besluiten de nodige maatregelen reeds te nemen en protocollen uit te werken om de normale gang van zaken zo lang mogelijk op een veilige en verantwoorde manier voort te kunnen zetten.

Begin januari hebben wij als gevolg van de uitbraak in China onze plannen nationaal en internationaal aangescherpt, dit om er voor te zorgen dat de productie bij ons zusterbedrijf Rehan Electronics Ltd., Ierland op peil blijft.

We hebben protocollen opgesteld om de vergaderingen met externe personen en levering aan klanten op een veilige en verantwoorde manier door te kunnen laten gaan, waarbij de gezondheid van klanten en eigen personeel medisch verantwoord gewaarborgd wordt.

In februari hebben we onze werknemers geïnstrueerd hoe om te gaan met een mogelijke komende besmetting. Later is dit, in lijn met de maatregelen van het RIVM verwoord tot de bekende handen wassen / papieren handdoeken / hoesten/niezen in ellebogen/gezicht niet aanraken. Daarnaast hebben we collega’s de ruimte gegeven om hun werkplek goed schoon te maken en te houden.

Omdat deze maatregelen in onze ogen erg mild waren hebben we afgesproken al vanaf dat punt geen handen te geven en dit duidelijk te communiceren naar externe partijen.
Daarbij houden we minimaal 2 meter afstand en geen gebruik van gezamenlijke voorwerpen.

We hebben afgelopen weken hard gewerkt om iedere werkplek zo ver mogelijk geschikt te maken om het werk thuis voort te kunnen zetten. We hebben geïnvesteerd in uitgebreid netwerk om thuiswerken te faciliteren en kunnen wij onze telefooncentrale doorschakelen zodat wij altijd bereikbaar zijn voor u. Deze maatregelen willen wij treffen zodat onze werknemers een veilig gevoel kunnen behouden bij het uitoefenen van hun beroep.

In maart is de keuze genomen om ons voor onbepaalde duur afwezig te melden voor beurzen en congressen voor uw en onze veiligheid.

Op dit moment is de vraag wanneer we deze maatregelen weer wat kunnen laten vieren, maar tot die tijd staat de gezondheid van onze medewerkers en klanten wereldwijd bovenaan.

Het nieuws leidt ons de komende tijd in onze beslissingen. Dit bericht zal worden bijgewerkt als onze protocollen of standpunten veranderen.

Menu
Vergelijk Producten