i-See Touch

Veelgestelde vragen

Wat is een beeldschermloep?

Een beeldschermloep is een elektronisch vergrotingshulpmiddel dat bestaat uit een beeldscherm (monitor) en een camera met daaronder een tableau. Een beeldschermloep wordt soms ook aangeduid met de term "tv-loep" of met de Engelse afkorting CCTV (Closed Circuit Television).

Hoe werkt een beeldschermloep?

Op het tableau wordt datgene wat men wil bekijken neergelegd, bijvoorbeeld een tekst (zowel handgeschreven als gedrukte tekst) of foto. Deze wordt dan vergroot weergegeven op het scherm.

Beeldschermloepen hebben meerdere standen waarin het apparaat gebruikt kan worden. Zo beschikken beeldschermloepen altijd over meerdere hoogcontraststanden welke ideaal zijn om teksten mee te lezen. Deze hoogcontraststanden vergroten het contrast tot bijzonder hoge intensiteit waardoor de letters duidelijk leesbaar zijn op de achtergrond. Ook is het mogelijk om verschillende kleuren tekst en/of achtergrond te kiezen bij het lezen. Afgezien van het verhoogde contrast hebben beeldschermloepen ook een zogenaamde fotostand waarmee foto's en beeldmateriaal in heldere kleuren weergegeven kunnen worden.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een beeldschermloep?

U komt in aanmerking voor een beeldschermloep wanneer een dusdanige visusvermindering (slechtziendheid) wordt geconstateerd zodat lezen zonder dit hulpmiddel (vrijwel) niet meer mogelijk is.

Wie gebruiken onze beeldschermloepen?

Mensen die dusdanig slechtziend zijn dat een bril of handloep niet meer volstaat. Daarnaast worden onze beeldschermloepen gebruikt door mensen met maculadegeneratie, retinitis pigmentosa, diabetische retinopathie, glaucoom en cataract.

Waar kan een beeldschermloep gebruikt worden?

Een beeldschermloep kan o.a. gebruikt worden in de thuissituatie, de werksituatie en op school.

Worden de aanschafkosten van een beeldschermloep vergoed?

De aanschafkosten voor een beeldschermloep worden volledig vergoed door uw zorgverzekeraar, tenzij uw polisvoorwaarden anders vermelden. Om voor vergoeding in aanmerking te komen dient de beeldschermloep voorgeschreven te worden door een (door de zorgverzekeraar erkende) deskundige.

Waar moet de aanvraag voor een beeldschermloep aan voldoen?

In ieder geval dient de aanvraag voorzien te zijn van een duidelijke motivatie alsmede uw medische gegevens. De aanvrager is meestal een oogarts, uw behandelend specialist of een instelling voor blinden en slechtzienden. Een beeldschermloep kan zelden of nooit door uw huisarts aangevraagd worden.

Worden de beeldschermloepen van Van Lent Systems door alle zorgverzekeraars vergoed?

Ja, de beeldschermloepen van Van Lent Systems worden door alle zorgverzekeraars vergoed. Verdere informatie hierover kunt u op onze website vinden onder het kopje "uw zorgverzekeraar".

Waar vind ik een deskundige voorschrijver?

Meestal verwijst de huisarts u door naar een oogarts of een andere deskundige. In Nederland bevinden zich diverse regionale instellingen, waar zeer veel kennis aanwezig is over o.a. beeldschermloepen. Voor een adres bij u in de buurt kunt u contact met ons opnemen.